ÜRÜNLERİMİZ

İş Güvenliği Ölçüm Sistemleri

Kitagawa AP-20

Gaz Dedektör Tüp Sistemi

Ürün Özellikleri
 • Anlık (TLV) ve zaman ağırlıklı ortalamalı (TWA) ölçüm tüpleri

 • İnorganik - organik gazlar için genel tespit tüpleri

 • Solunum havası testi için özel tüp ve kitler (Dalgıç tüpü safsızlık testi vb.)

 • İç hava kirleticileri ölçüm tüpleri (hasta bina sendromu)

 • Atmosferik kirlilik parametrelerinin ölçümü

 • Müzeler ve temiz odalarda hassas amonyak ölçümü

 • Yangın-Sabotaj araştırma tüpleri

 • Adli tıp-kriminal araştırma tüpleri

 • Aktif karbon ve silica-gel numune toplama tüpleri

 • Baca çekiş kontrolü için duman tüpleri

 • Baca gazı analizi için özel tüpler ve kitler

 • Deprem, yangın vb. felaketler sonrası için özel araştırma tüpleri

 • Toprak kirliliği için özel ölçüm tüpleri

 • Doğrudan GC beslemeli özel iğne dedektör (NeedleEx)

 • VOC ölçümleri için özel tüp ve kitler

 • Eğitim-Öğretim amaçlı deney pompa ve tüpleri